Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2013

czaro
czaro
czaro
2061 00ef
Reposted fromthedevilstears thedevilstears
czaro
1631 5294
Reposted fromTLC2 TLC2
czaro
1826 f691
Reposted fromnexxt nexxt
czaro
1832 d2ea
Reposted fromTLC2 TLC2

November 15 2013

czaro

November 07 2013

czaro
2572 1504
Reposted bylinaxiaojie linaxiaojie

October 14 2013

czaro
To niekończący się wyścig.

September 02 2013

czaro
5594 d4b3 500
Bom dia Rio Grappling Wroclaw ; )
czaro
0975 ec0c

August 31 2013

czaro
Play fullscreen
Powiedz ile dekad można być nastolatkiem,
Chlać na baletach albo okupować klatkę?
Nie musisz nic, nie robię za twoją matkę,
Jestem pewny swego i wiem co jest moim pewniakiem.
czaro
9102 b1e9
Reposted frompianistka pianistka vianadgodziny nadgodziny
czaro
1177 7882
Reposted fromfatasfuck fatasfuck vianadgodziny nadgodziny
czaro
Play fullscreen
Wracam do historii pewnego dzieciaka.

August 30 2013

czaro
1912 78e6
Reposted byzadzirro zadzirro
czaro
5360 6657

August 27 2013

czaro
Play fullscreen
Trzy - Kobietę obdarz szczerym uczuciem,
Zrób śniadanie jej do łóżka i nie pozwól nigdy uciec.
A gdy zachlejesz się i Broń Boże ją zranisz,
Połamie Ci łapy byś wiedział jak traktować damy.

August 25 2013

czaro
Iznówsięzastanawiamjakjejterazidziewżyciu.

August 21 2013

czaro
'Kiedyś graliśmy w kosza, było bardziej beztrosko,
Marzyliśmy by kilka centymetrów podrosnąć...'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl